Zoob Alexander Popelier

     

Searching for paradise

concept: Nel Verbeke

Eens de mens zijn paradijs verloren, is hij tot zijn blote vorm gebracht, de schaamte van het blote huidoppervlak dat anders is dan het naakt van welleer. De mens heeft deze blote vorm, zijn fragiele zelf trachtten te verbeteren, zijn mentaal en fysiek verschijnen. Aan de achterzijde van onze blik speelt nog de herinnering aan de verloren paradijselijke natuur en paradijselijke kleuren. In deze romantiek keerde de mens zijn blik naar binnen. Volledig op zichzelf betrokken overwint hij in zijn immateriële status de schaamte, zijn bloot word terug naakt. De eigen tint viert hoogtij. Het masker, de suggestie van de sluier plaatst zich voor het gezicht, de blik, en versterk de beweging tot zichzelf te keren - vanuit de noodzaak voor een beter en betekenisvoller bestaan. Eenmaal op de eigen verbeelding betrokken gaat hij als imaginaire globetrotter op zoek naar een nieuw paradijs, ‘searching for Paradise’. Eén die volledig op zichzelf, zijn eigen tinten en zijn verbeelding betrokken is. Er onstaat een rijke gradient aan ‘nude’-tinten, een samenkomst van de verschillende tinten vanzijn eigen ik en de ander.

AVANTGAND - Zoob